Rørfabrikken er opført på den gamle grund, hvor Skandinavisk Rørfabrik indtil 1974 producerede halvdelen af Danmarks forbrug af rør. Rørfabrikken I, var færdigbygget og klar til indflytning den 1. december 2008. 

Rørfabrikken I består af et højhus på 10 etager med i alt 28 lejligheder, heraf 2 erhvervslejligheder samt en 4 etagers bygning med i alt 13 lejligheder, hvoraf de 3 er erhvervslejligheder. Stueetagerne er indrettet med butikker og erhverv. I gården er der mulighed for parkering. Desuden findes p-kælder til ejendommens beboere.

Andelsboligforeningen Beringsgaard færdiggjorde i 2013 Rørfabrikken II, der består af 36 familieboliger samt butikslokaler. Byggeriet blev ibrugtaget den 1. marts 2013.

Rørfabrikken III, der udgør et højhus på 10 etager og 33 boliger, blev opført af Andelsboligforeningen Beringsgaard i 2017-2018. Byggeriet blev ibrugtaget den 1. februar 2018.