Rørfabrikken er opført på den gamle grund, hvor Skandinavisk Rørfabrik indtil 1974 producerede halvdelen af Danmarks forbrug af rør. Rørfabrikken I, var færdigbygget og klar til indflytning den 1. december 2008.

Andelsboligforeningen Beringsgaard har i begyndelsen af 2013 færdiggjort Rørfabrikken II, der består af 36 familieboliger samt butikslokaler. Byggeriet blev ibrugtaget den 1. marts 2013.

Rørfabrikken I består af et tårn på 10 etager med ialt 26 lejligheder samt en 4 etagers bygning med ialt 10 lejligheder.
Stueetagen er indrettet med butikker og erhverv. I gården er der mulighed for parkering. Desuden findes p-kælder, dels til ejendommens beborere, dels til udlejning via Parkerings gruppen.

Rørfabrikken III, der udgør et tårn på 10 etager er netop opført, og indflyttet pr. 1. februar 2018.