Udføres af Beringsgaarden for Grundejerforeningen Rørfabrikken:

Renholdelse af bede omkring den fælles parkering + de 2 bede (stålkasser). – efter behov.
Renholdelse af p-arealer i det fri. – efter behov.
Være behjælpelig ved rensning af p-brønde i det fri på p-arealer (kloaker p pladsen) 1 gang om året.
Være behjælpelig ved rensning af pumpebrønde m.v. i kældrene 1 gang om året eller når behovet opstår
Fejning af begge kældre efter behov dog minimum 1 gang om året
Rengøring af nødudgange fra begge kælderdæk efter behov og minimum 1 gang om året.
Saltning og snerydning af overfladearealerne, ved meget kraftigt snefald m.v. rekvireres ekstra hjælp.
Rengøring og oliering af bænke på granitblokkene efter behov
Efterfyldning mellem granitbelægning med stenmel. Ved hele arealet benyttes ekstern hjælp.
Udskiftning af loftarmaturer i kældrene
Sprøjtning af algefjerner efter behov på flisearealer