Udføres af Beringsgaarden for Grundejerforeningen Rørfabrikken:

Renholdelse af bede omkring den fælles parkering + de 2 bede (stålkasser) – efter behov.
Renholdelse af p-arealer i det fri – efter behov.
Være behjælpelig ved rensning af p-brønde i det fri på p-arealer (kloaker p pladsen) – 1 gang om året.
Være behjælpelig ved rensning af pumpebrønde m.v. i kældrene – 1 gang om året eller når behovet opstår.
Fejning af begge kældre – efter behov dog minimum 1 gang om året.
Rengøring af nødudgange fra begge kælderdæk – efter behov og minimum 1 gang om året.
Saltning og snerydning af overfladearealerne. Ved meget kraftigt snefald m.v. rekvireres ekstra hjælp.
Rengøring og oliering af bænke på granitblokkene – efter behov
Efterfyldning mellem granitbelægning med stenmel. Ved hele arealet benyttes ekstern hjælp.
Udskiftning af loftarmaturer i kældrene.
Sprøjtning af algefjerner efter behov på flisearealer.